CEDIA (Custom Electronic Design & Installation Association)

Aprosjekt AS er aktivt medlem av CEDIA

Cedia er en internasjonal organisasjon av bedrifter som spesialiserer seg på design og integrasjon av elektroniske systemer for hjemmet. Organisasjonen ble stiftet i 1989 og har i dag over 3000 medlemsbedrifter verden over.

Aprosjekt AS følger CEDIA's etiske regler overfor sine klienter og er aktivt med på CEDIA's treningsprogrammer for å hele tiden ligge i forkant av utviklingen.

 

 
Footer does not exists